Sağlık Tedbiri Hizmeti
acil sağlık hizmeti

Sağlık Tedbiri Hizmeti

Sağlık tedbiri hizmeti, uzman bir ekip ve donanımlı araçlar isteyen bir hizmettir. Çok sayıda katılımcının olduğu festival, konser, etkinlik, spor karşılaşmaları gibi her tür organizasyonunuzda hizmetinizdeyiz. Ambulans firmamız hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çerçevesinde, her türlü sağlık organizasyonunu planlamaktadır.

Çağrı merkezimiz öncelikle etkinliğin yeri ve katılımcı sayısı hakkında gerekli bilgileri almaktadır. Sonrasında her hangi bir aksama yaşanmamasını sağlayacak bir sağlık tedbiri planı oluşturmaktadır. Gelen bilgiler doğrultusunda organizasyon alanında bulundurulacak ekip ve ambulans sayısı belirlenir. Talep edildiğinde sağlık çadırı oluşturulabilir ve gerekli ekipmanları sağlanabilir. Organizasyon bölgesine yakın sağlık kurumları bilgisi, tarafınızla paylaşılarak olası nakil ile ilgili planlama hizmet öncesinde yapılır.

Organizasyonun içeriğine bağlı olarak ihtiyaç duyulacak ek tıbbi malzeme ve donanım sağlık tedbiri hizmeti alanında hazır bulundurulacaktır. Organizasyonlarda yapılan her türlü ambulans ve acil sağlık hizmeti, müdahalesine yönelik uygulamalar resmi kayıt altına alınacaktır.

Baran Ambulans ve Acil İlk Yardım Hizmeti

Özel BARAN AMBULANS firması olarak, Sağlık Tedbiri Hizmeti konusunda 20 yıla ulaşan hizmet deneyimimiz ile, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği uluslararası standartlar çerçevesinde hizmet veriyoruz. T.C Sağlık Bakanlığı’nın ilgili tüm mevzuatlarına uygun olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış yaygın ve tam donanımlı ambulans filosuna sahibiz. Eğitimli ve yetkin sağlık personeli, güçlü teknolojik alt yapısı ile, 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Hakkımızda daha fazlası için tıklayınız..

Hasta Güvenliği

Ambulans hizmetlerinde hasta güvenliği belirli açılardan risk altındadır. Bu risklerin başında trafik güvenliği ve hijyen koşullarıdır. Özel BARAN AMBULANS, ambulans ekipmanının dezenfeksiyon ve sterilizasyonu için gerekli tüm uygulamaları yapar ve yapılmasını sürekli denetler.

Özel BARAN AMBULANS, ambulansın seyri sırasında olası risklere karşı daha güvenli sürüş için ambulanslarını sürekli yenileyerek ve tüm sürücülerini ileri sürüş teknikleri eğitimine dahil ederek trafikteki olası riskleri en aza indirgemeye çalışır.

Hasta Hakları

Hasta hakları, hastaların sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarıyla ilişkilerinde bir insan ve hasta olarak sahip olduğu haklar bütünüdür.

Özel BARAN AMBULANS, hastalarımızın, uyguladığımız tüm tıbbi müdahale ve işlemlere yönelik bilgilenme ve bilgilendirme hakkını savunur, aydınlatılmış onam hakkı olduğunun bilinciyle hareket eder, mahremiyet ve özel hayata saygıyı esas alır ve yaptığı hizmetin tüm aşamalarının belgelendirilmesini sağlar.

Çevre Politikası

Özel BARAN AMBULANS, yürüttüğü tüm faaliyetlerde kullandığı yöntem, araç ve malzemelerin canlı hayata ve çevreye olası kirletici ve sağlıksızlaştırıcı etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli tüm önlemleri alır ve aldırır. Bu uygulamalarını sürekli güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniler ve süreklileştirir.

Özel Baran Ambulans firması, bu anlayışını TS EN İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Serfikası ile belgeleyerek, faaliyetlerinin, çevre ile ilgili konularda ülkemizdeki yasal zorunluluklara ve uluslararası standara uymayı taahhüt eder.

Baran Ambulans