Kalite Politikası
baran ambulans kalite politikası

Kalite Politikası

Kalite politikası, bir kurumun gelecekteki hedeflerini, mesleki eğitimini ve personelinin yetkinlik düzeylerini gösterir. Bizim temel Politikamız, insan sağlığıdır..!

Baran ambulans olarak görevimiz tıp ve teknolojiyi yakından takip ederek, doğru şekilde kullanmak, İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerine uyarak sürekli kendini yenilemektir. Çalışanlarımızın temel bilgi ve becerilerini artırmak, mesleki olarak ilk yardım, acil sağlık hizmeti, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaları sağlamaktır. Risklerini en aza indirerek, hasta, hasta yakını, çalışan güvenliğini sağlamak ve hizmetlerimizdeki memnuniyeti en üst seviyede tesis etmektir.

Bu bilinç ile ambulans hizmeti veren işletmemizde her türlü müşteri talebini, yüksek standart ve kalitede ekipmanlarla donanımlı ambulans filosu ile karşılamaktır. Geçmişten gelen tecrübe birikimine ve kalitesine zaman içerisinde teknolojik gelişmeleri de adapte ederek, yasalara, insana ve çevreye saygılı bir ambulans ve acil sağlık kuruluşu olmak.

Bu sebepten dolayı Sağlık Bakanlığı’nın kalite politikası ve yıllar içinde oluşturduğumuz ambulans hizmeti kalite politikası, ilk önceliklerimizden birisidir. Kendimizi sürekli geliştirerek müşterilerimize bir öncekinden daha iyi hizmet sunmak ve sektörümüzde önde gelen bir Türk firması olmak kalite politikamızdır.

Çevre Politikası

Baran Ambulans sürdürdüğü Ambulans hizmetleri faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek en önemli hedefidir. Kalite politikası ile çevre politikasını bir bütün olarak düşünür ve buna göre iş akışımızı belirleriz.

Baran Ambulans; faaliyetlerinin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara, uymayı taahhüt eder. Hakkımızda daha fazla bilgi için tıklayınız.

Baran Ambulans yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

Baran Ambulans çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.

İSG Politikası

Baran Ambulans; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli yasal ve müşteri şartlarına uygun olan işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiçbir iş, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

Baran Ambulans; ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.

Baran Ambulans; faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir.

Baran Ambulans; İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri en aza indirecektir.

Baran Ambulans