Özel Ambulans

Özel Ambulans Nedir?

Özel Ambulans hizmetleri günümüzde artık bir sağlık sektörü olarak kabul edilmektedir. Bu hasta nakil, ambulans ve sağlık hizmetlerinin nasıl kurulması ve işletilmesi gerektiğine yönelik her türlü yasal düzenleme yapılmış durumdadır. Öte yandan sağlık ve ambulans hizmetleri, kamusal ambulans hizmeti dışındaki alanlarda ve sağlık sektöründe mutlak bir ihtiyaçtır. Tüm sağlık hizmetleri, hem 112 nin sunduğu kamusal ambulans hizmetinin standartlarına sahip olmalıdır. Hem de sektör içinde gelişim adına, bir dizi farklı alanla ilgili kalite standart belgelerine sahip olabilmektedir.

özel ambulans
özel ambulans

112 esas olarak kamusal acil sağlık hizmeti sunmakta ve bunun yanı sıra kamu hastaneleri arasında hasta transferi yapmaktadır. Belediye ambulansları ise randevulu hasta nakilleri hizmeti vermektedir. Her iki alanda yürütülen bu sağlık hizmetinin sınırları vardır ve ortaya çıkan boşluk özel ambulans hizmetleri ile kapatılmaktadır. Sağlık hizmeti veren ambulans firmaları, özel hastanelerin acil yardım ve nakil hizmetlerini de üstlenir. Diğer yandan da 112 nin ve belediye ambulanslarının devreye giremediği her tür sportif, organizasyonel ve iş yeri ortamlarında, yerinde ambulans hizmeti verir.

Ambulans Hizmeti

Özel Ambulanslar ile hastaya özel doğrudan ve bilinçli bir şekilde sağlık hizmeti verebilmektedir. Böylelikle hastaya ilk müdahale edilmesi, hastane bünyesinde tedavisinin yapılması ve tedavi sonrasında evine naklinde doğrudan ve kesintisiz bir yardımcı olunabilmektedir. 112 ler acil müdahale yapabilirken, hastanın diğer ihtiyaçları için bir hizmet kapasiteleri bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı, buradaki eksiklikten doğan ihtiyaçlar doğrultusunda, tam donanımlı bu ambulanslar; düğünler, konserler, festivaller, etkinlikler, sportif aktiviteler, kongreler gibi, bir çok organizasyonel ortamda ilk müdahale, hasta takip ve ambulans hizmeti vermektedir. Bu tür organizasyonlarda, organizasyon alanında kurulan geçici revirler kurularak, bu revirler üzerinden de hizmetleri kesintisiz sürdürebilmek şansına sahiptir.

 

Özel Ambulanslar kuşkusuz eğitimli ve yetkin personeli ile hizmet standartları üzerinden farklı düzeylerde hizmet vermektedir. Özellikle sektör içinde uzun yıllar içinde deneyim kazanmış, yapısını ve personelini bu yönde sürekli geliştirmiş firmalar sektör içinde kalıcı olabilmektedir. Baran Ambulans firması olarak; bir taraftan mevzuatın gereklerini tam olarak yerine getirirken, sahip olduğumuz sağlık, iş güvenliği ve benzeri alanlarda bir dizi kalite belgesine sahiptir. Tüm ambulans filomuz için kalite belgeleri aynı zamanda hizmet standartlarının denetimi ve geliştirilmesi için işlev görmektedir. Özel ambulans hizmetleri alanında Baran Ambulans firması 20 yıla ulaşan birikimi ile birlikte, hasta nakil ve sağlık hizmetlerinin bir sektör haline dönüşmesinde aktif görev almıştır.