Ülkemizde Acil Sağlık Hizmetleri Tarihi

Ülkemizde acil yardım hizmetleri kurumsal olarak 1985 yılında Hızır Acil Servisinin hizmete girmesiyle başlamıştır. Yol boyunca oluşturulan hatlarda 077 numarası  üzerinden hizmet vermiştir. Ancak bu kurumsallaşma öncesinde,  hem olağanüstü afet ve savaş durumlarında kullanılmak üzere hem de genel sağlık hizmetlerinin verildiği kurumlarda bir hizmet bölümü olarak çeşitli uygulama ve düzenlemeler görülmektedir. Hızır Acil servisinin kurulmasını hızlandıran en önemli gelişme 1935 yılında Kızılay’ın kurulması olmuştur. 

Kızılay’ın bu çalışmalarının kökeni  1877 de oluşturulmuş olan Osmanlı Hilal’i Ahmer Cemiyetidir. Bu cemiyet daha çok yaralı ve hasta askerlere dönük hizmet vermiştir.  1911 yılında bu cemiyet tarafından oluşturulan ilk yardım ekipleri bir çok konuda acil sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. 1955 yılında İstanbul’un önemli ilçe ve semtlerinde görevlendirilmiş olan 14 ambulans ve bir irtibat çağrı hattı söz konusudur. 

Kızılay, 1960 lı yıllardan başlamak üzere ilk yardım kursları düzenlemeye  başlamış ve 80 li yıllarda ise ilk acil sağlık hizmeti irtibat telefonları oluşturulmuştur. Özellikle 90’lı yıllar ile birlikte bu tür hizmetler Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri olarak anılmaya başlanmıştır. 077 ‘den 112’ye geçiş ise 1994 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de mobil ambulans ekiplerinin oluşturulmasıyla başlamıştır. Bu tarihten sonra acil yardım hizmetleri esas olarak 112 kurumsallaşması  ile yürütülmüş ve süreç içinde tüm ülkeye yaygınlaştırılmıştır. 

acil sağlık hizmetleri
acil sağlık hizmetleri

Bu hizmetlerini yürütülmesi için gerekli personel alt-yapısı ise, ilgili eğitim kurumlarının kurulması ve eğitimlere başlaması ile güçlendirilmiştir. 1996 yılında ilk kez Ambulans Acil Bakım Teknikeri yüksek okulları açılmıştır. Bu okullardan mezun olanların esas olarak hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde aktif ve donanımlı olarak görev almaları hedeflenmiştir. Acil Sağlık Hizmetlerinin kurumsal yapısı ilgili yönetmelik düzenlemeleri ile birlikte güçlendirilmiştir. 2000 yılında Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği çıkarılmış ve bu yönetmelik ile birlikte, acil sağlık hizmetlerinin nasıl ve hangi çerçevede yürütüleceğine yönelik kurallar ve sınırlar belirlenmiştir. 

2002 yılında yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği ise bu çerçevede yürütülen çalışmaların geniş halk kitlelerine benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması işlevi görmüştür. Aynı yıllarda ülkemizde ilk kez Yenidoğan Ambulansı uygulaması başlatılmıştır. 2004 yılında ise Üniversitelerin ilgili yüksek okullarından mezun olan Acil Bakım ve Ambulans Tekniklerlerinin Sağlık Bakanlığı bünyesine ilk atamaları yapılmıştır. Bu yönetmelik süreç içinde çeşitli ihtiyaçlar nedeniyle sürekli revize edilmiş ve yenilenmiştir. 2007 yılında yapılan bir düzenleme ile birlikte ambulanslarda hizmet veren personelin tüm yetki ve sorumlukları hukuki ve idari olarak net bir biçimde tanımlanmıştır. 2008 yılında ise ülkemizde bu kez kurumsal hava ambulans hizmetlerine geçiş olmuş ve bu çerçevede ilk helikopter ambulans hizmetleri başlatılmıştır. 2010 yılından itibaren ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde artık Uçak Ambulans hizmetleri devreye girmeye başlamış ve ülkenin farklı noktalarında konumlandırılan uçak ambulanslar hizmet vermeye başlamıştır.

Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri Hangi Tarihte Başlamıştır

Türkiye’de acil sağlık hizmetleri hangi tarihte başlamıştır sorusunun cevabı, 1800’lü yılların sonlarına dayanmaktadır. Ülkemizde ilk özel ambulans uygulaması ise bir Fransız firmasının ülkemize gelerek kendi ülkelerindeki SAMU benzeri bir ambulans sistemini kurmak istemeleriyle başlamıştır. EUROSİS isimli bir özel ambulans firması adı altında özellikle özel sağlık sigortası olan vatandaşlara yönelik özel ambulans hizmetleri başlatılmıştır. 1997 yılında 10 acil yardım ambulansı ve çok sayıda acil doktor aracı ile hizmet vermeye başlayan firma, süreç içinde finansal sıkıntıları nedeniyle iflas etmiştir. 

Bu firmanın açtığı ancak yürütemediği  özel acil sağlık hizmetleri alanında ortaya çıkan boşluk yıllar içinde farklı özel firmaların kurulması ile doldurulmaya çalışılmış ve ilerleyen yıllar içinde ülkenin pek çok noktasında bağımsız ya da hastaneler ile entegre özel ambulans firması kurulmuştur. Günümüzde hava-kara-deniz ambulansları ve işlevsel komuta merkezleri ile 112 kurumsallaşması büyük bir gelişme ve yaygınlık kazanmış durumdadır. Yine aynı şekilde hastane öncesi acil sağlık hizmetleri bazında ihtiyaç duyulan pek çok alanda özel işletmeler çalışmalarını çeşitlendirmiş ve güçlendirmiştir. Olağanüstü afet ve felaketlerde hastane öncesinde acil sağlık hizmeti sunan kamu ve özel sektör unsurları tam bir işbirliği içinde hareket edebilmektedir. 

Baran Ambulans olarak acil sağlık hizmetleri konusunda, yetkin sağlık personelimiz ile sizlere ambulans hizmeti vermeye devam ediyoruz. Özel ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde acil operasyonların zamanında gerçekleştirilmesi istenilen bir koşuldur. Bu koşulun yerine getirilmesi için; acil tıbbi yönlendirme, acillere ilişkin istatistik bilgileri, eğitimler, yasal düzenlemeler, acil eylem araçlarının standart bakımları sağlanmalıdır.

baran ambulansözel ambulans112 ambulansmaltepe ambulansistanbul ambulansacil sağlık hizmetiambulans hizmetiambulans fiyatlarıambulans resmiambulans görselleri