Ambulans Fiyatları

Ambulans fiyatları sağlanan hizmetin düzey ve kalitesi ile ilişkili olarak, söz konusu bölgenin ilgili birimlerinin yaklaşımları doğrultusunda oluşturulmaktadır. Ambulans hizmetlerinin ücretlendirilmesinde sağlanan hizmetin düzey ve kalitesi belirlenir. Bu ana parametreler doğrultusunda verilen hizmetin Acil Yardım Ambulansı (kırmızı şerit) ya da Hasta Nakil Ambulansı (mavi şerit) ile verilmesi oluşturmaktadır.

Acil Yardım Ambulansları (kırmızı şeritli ambulanslar) ile Hasta Nakil Ambulansları (mavi şeritli ambulans) arasında, hem personel sayısı ve özelliği hem de ambulansın içinde yer alan tıbbi donanım, cihaz ve ilaç farklılıkları vardır. Acil Yardım Ambulanslar içinde en az ikisi sağlık personeli olmak üzere, üç personel yer almalıdır. Hasta nakil ambulanslarında ise, en az biri sağlık personeli olmak üzere, iki personel yer almalıdır. Acil Yardım Ambulanslar içinde yer alan personel içinde, Doktor (veya Paramedik) lerin bulunması zorunludur.

Her iki ambulans kategorisinde görev yapan sağlık personeli olmayan ambulans sürücülerinin ise mutlaka ilk yardımcı sertifikasına sahip olması şartı söz konusudur. Acil yardım ambulansları, hasta nakil ambulanslarından donanım olarak biraz farklıdır. Nakil ambulansı olarak geçen araçlarda, özellikle kritik hastaların nakilleri sırasında ihtiyaç duyulacak ek tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve ilaçlar yer almaktadır.

Ambulans hizmetleri sunan firmaların fiyatlarındaki farklılıkları oluşturan diğer bir unsur ise, çağrıların alındığı ve ambulans hizmetinin yönetildiği ambulans komuta merkezlerinin kapasitesidir. Böyle bir merkez olası bütün tıbbi, idari ve adli sorunların çözümü için, gerekli bütün önlemlerin alındığı bir organizasyona gidilmektedir. Bu nedenle bu kapasiteye sahip ambulans şirketlerinin, hizmet maliyetleri de aynı oranda artmaktadır.

Ambulans Hizmetleri ve Genel Yönetmelik

Ambulans hizmetlerinin yürütülmesine yönelik genel yönetmelik ve yönergeler vardır. Ancak hizmet kalitesinin düzeyi ve yüksekliği, ambulans hizmeti sunan firmaların ambulans fiyatları için önemli bir rol oynamaktadır. Genel olarak sağlık hizmet standartlarını içeren Kalite Belgelerine, ek olarak hasta ve çalışan güvenliğini öne çıkaran Kalite Belgelerine ve uluslararası standartları içeren Kalite Belgelerine sahip ambulans firmalarının hizmet maliyetleri de bu kalite düzeyine bağlı olarak artabilmektedir.

ambulans fiyatları

Ambulans hizmetlerinin sağlıklı, kaliteli ve etkin bir biçimde yürütülmesinin bir çok şartı vardır. Hizmetin verildiği ambulans aracının yeni olması, düzenli bakımlarının yapılması ve hasta/trafik şartlarına en uygun ambulans aracı modellerini içermesi gibi. Eski, bakımsız ve uygun olmayan ambulans araçları ile yürütülen bir ambulans hizmetinde, hem hastanın hem de çalışan personelin zarar görme olasılığı oldukça yüksektir. Bu şartların yerine getirilmesi de kuşku yok ki, yine maliyet düzeyini etkilemektedir.

Yine aynı şekilde ambulansta bulunan tıbbi cihazların düzenli olarak kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir. Güncel gelişmeler izlenerek sürekli modellerinin yenilenmesi de, ambulans hizmet kalitesini etkileyen önemli parametrelerden birisini oluşturmaktadır. Ambulansta yer alan ve hastanın tanı ve tıbbi izlenmesini sağlayan tıbbi cihazlar, çeşitli nedenlerle yıpranmakta ve gerçek ölçümler verememektedir. Bu nedenle doğru bilgiler alınmayan hastalara yapılan müdahalelerde hatalar yapılması olasılığı artmaktadır. Bu çerçevede kaliteli hizmet vermeye çalışan ambulans firmalarının hizmet maliyetleri, bunları hiç önemsemeyen ambulans firmalarının hizmet maliyetlerinden daha fazla olması kaçınılmazdır.

Ambulans hizmetlerinin fiyatlandırılması söz konusu olduğunda, verilen ambulans hizmetinin personel kalitesi ve donanım özelliklerinin yanı sıra, ambulansların talep edilen hizmete en çabuk sürede ulaşmasını sağlayacak istasyon ve ambulans sayısı da önem taşımaktadır. Çok sayıda noktada ve çok sayıda ambulans ile hizmet veren ambulans firmalarının, tekil ambulanslar ile hizmet veren ambulans firmaları ile kıyaslandığında hizmet maliyetleri artmaktadır. Öte yandan herhangi bir nedenle ambulansın kaza ya da arıza yapması durumunda hızla bir başka araç ve ekip yönlendirilebilmektedir.

İstanbul’da Ambulans Fiyatları

Nihayetinde, tüm bu hizmetleri yürüten ambulans personelinin güncel gelişmeler doğrultusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi gerekir. Sürekli pratik olanakları ile tıbbi beceri kapasitelerinin canlı ve dinamik tutulması için düzenli eğitimler almaları gerekmektedir. Bu eğitimler de ister istemez maliyetin bir başka parçasını daha oluşturmaktadır. Yukarıda saydığımız bir çok sebepten dolayı, İstanbul’da ambulans fiyatları biraz daha yüksek olabilir.

Sonuç olarak, ambulans hizmetlerini yürütürken kalitenin esas alındığı bir hizmetin verilmesi mutlak bir gerekliliktir. Bu açıdan bakıldığında, böylesi kalite standartları sağlayarak hizmet veren ambulans firmalarının, verdikleri ambulans hizmet bedellerinin yüksek olmadığı açıktır.

Baran Ambulans firması olarak, sunmaya çalıştığımız ambulans hizmetlerini hem personelimizin seçimi ve düzenli eğitimine önem veriyoruz.

Baran Ambulans firması olarak, kullandığımız ambulans araçlarını yeni ve düzenli bakımlı olmasına özen gösteriyoruz.

Baran Ambulans firması olarak, ambulanslarda yer alan tıbbi cihaz ve donanımı, teknolojik gelişmeleri izleyerek sürekli güncelliyoruz.

Baran Ambulans firması olarak, komuta merkezimiz etkin bir şekilde hizmet vermektedir. Bu hizmet için gerekli bütün teknolojik donanımına sahibiz ve bu donanımı organize edecek deneyimli bir personel birikimine sahibiz.